Címlap | Kézművesség

Kenderostor készítése

Tölgyesi Szabolcs leírása

  Többféle karikás ostor létezik, mindenki, a lehetőségeihez mérten készíti el magának, vagy készítteti el ostorát. Az általam bemutatott: a kenderből készült ostor. A kenderből készült ostor, főleg szegényebb pásztorok eszköze volt, mert a kenderkócot könnyebb és olcsóbb volt beszerezni, mint a bőrt. Napjainkban is olcsóbb és könnyebb beszerezni a kenderostor készítéséhez szükséges kellékeket.

Lássuk mire is van szükségünk, hogy elkezdhessük az ostorfonást.

1.Kép. Kellékek

  Elengedhetetlen kellék a kenderspárga, ebből készül majd az ostor fonott része, a test. A leírásban a nyolcágú fonást fogom bemutatni. Továbbá szükséges egy 90 – 100cm hosszú bőrszíj, mely kb. 1cm széles és egyik végétől kezdve fokozatosan elkeskenyedik 7mm –ig. Szükséges még egy darab vaskarika, melynek átmérője 4 – 6cm, egy darab bőr, melyet a nyélre erősítünk, hogy majd ehhez rögzítsük a teleket. A telek egy darab bőrszíj, mely a nyelet köti össze a testtel, pontosabban, az ennek végébe font vaskarikával. A telek rögzítésének több módja van, ebből kettőt mutatok meg.

2.Kép. A nyél végére fogatott bőrbe rögzítjük
3.Kép. A nyelet átfúrjuk és ebbe rögzítjük
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A bőrszíj szélesebb végét meghasítjuk, melyen a vékonyabb végét átdugjuk. Az így keletkezett hurokba fűzzük a kenderspárgát. Négy, nagyjából 8 méteres szálat vágunk ki, amelyeket egymás mellé téve átfűzzük a szíj végén lévő hurokon. A szálakat addig húzzuk, míg a végek egyenlő távolságra lesznek. Így nyolc szálat kapunk, négyet balról és négyet jobbról. A közepébe indulásból ajánlott egy vékony kender spárgát befűzni magnak, hogy a későbbiekben majd ehhez tudjuk rögzíteni a magnak hozzáadott spárgát.

4. Kép. Kenderszálak befűzve a bőrszíj hurkába

  Ezután kezdődik a fonás. A szálakat elrendezzük úgy, hogy keresztezzék egymást. Egyik oldalon indítunk a legfelső szállal, átvisszük a másik oldalra és ott középen átdugjuk a négy szál között. Alatta is és felette is két – két szál lesz. Ezután meghúzzuk erősen felfele és visszatesszük alulra arra az oldalra, ahonnan indítottuk. Ugyanezt megismételjük a túlsó oldalról is.

5.Kép. Nyolcágú fonás elkezdés után
6.Kép. A baloldali felső szálat jobb oldalon középre tesszük be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Miután fontunk úgy nagyjából 30cm –t, jöhet az első szaporítás. Mivel az ostor teste folyamatosan vastagodik, így szükséges újabb szálakat betenni. Egy szálat duplán összefogva kell a fonat belsejébe erősíteni. Erre a célra megfelel a vékonyabb kenderspárga, ezért ajánlott, hogy a fonás kezdetén a vékony spárgát is befűzzük a bőrhurokba és magként befonjuk. Ezután már ez a két szál képzi a fonat magját és eköré fonjuk a szálakat. Ezt a szaporítást ezután 15 – 20cm –ként kell megismételni, egészen addig, amíg elérjük a kb. 120 – 130cm hosszúságot.
Mikor ez megvan, következik a karika befonása. A fonat belsejében lévő szálakat kettéosztva átfűzzük a karikán és visszahúzzuk. A vékony spárgával körbe lehet tekerni, hogy szorosan álljon a mag. Tovább folytatjuk a fonást míg elérjük a karikát. Ekkor a szálakat áthúzzuk a karikán és kezdjük visszafele fonni az ostor testén. Most már a fonat képzi a magot. Visszafonunk úgy 20cm -t, és egy szállal elbogozzuk a fonat végét, hogy nehogy kibomoljon. Több szállal is meg lehet ezt ismételni, hogy biztosak lehessünk abban, hogy használat során sem fog kibomlani a fonott rész.

7.Kép. A nyelet tetszés szerint választjuk és faragjuk ki